Zakres działalności

kominy przemysłowe: stalowe, żelbetowe, ceramiczne

 • projekty nowych obiektów i modernizacji istniejących
 • budowa kominów o konstrukcji żelbetowej, stalowej i ceramicznej
 • modernizacje, remonty, przebudowa
 • rozbiórki, demontaże, skracanie

tłumiki drgań poprzecznych obiektów wysokich

 • dobór optymalnych rozwiązań
 • analiza obliczeniowa własności dynamicznych konstrukcji nośnej
 • projektowanie tłumików cieczowych i cieczowo-masowych
 • wykonanie, montaż, strojenie, weryfikacja powykonawcza
 • badania dynamiczne obiektów, określanie częstości drań własnych i tłumienia

korekta naciągu i wyznaczanie sił w odciągach linowych kominów i masztów

ekspertyzy, oceny stanu technicznego, przeglądy okresowe

 • kominy stalowe
  • przeglądy metodami alpinistycznymi przewodów spalin, konstrukcji wsporczych, lin odciągowych i osprzętu stalowego
  • ocen stanu technicznego połączeń spawanych i śrubowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego
  • nieniszczące pomiary grubości płaszczy kominów metodą ultradźwiękową
  • pomiary instalacji
  • obliczenia sprawdzające i określenie trwałości obiektu
  • wytyczne remontowe i opracowanie technologii zabezpieczeń antykorozyjnych
 • kominy żelbetowe
  • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego metodami alpinistycznymi
  • rewizja i ocena drąży kominowej wraz z sprawdzeniem stanu dylatacji
  • ocen stanu technicznego galerii i drabin stalowych
  • pomiary instalacji
  • wykonanie dokumentacji fotograficznych
  • obliczenia sprawdzające i określenie trwałości obiektu
  • wytyczne remontowe i opracowanie technologii naprawczych
  • opracowania rozwiązań technicznych przy zmianie sposobu opalania lub wprowadzeniu spalin odsiarczonych
 • kominy ceramiczne
  • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego metodami alpinistycznymi
  • rewizja i ocena drąży kominowej
  • ocen stanu technicznego i korekta naciągu obręczy stalowych
  • ocen stanu technicznego galerii i drabin stalowych
  • pomiary instalacji
  • wykonanie dokumentacji fotograficznych
  • obliczenia sprawdzające i określenie trwałości obiektu
  • zalecenia remontowe
 • maszty i wieże telekomunikacyjne
  • przeglądy metodami alpinistycznymi trzonów nośnych, konstrukcji wsporczych, lin odciągowych
  • pomiary instalacji
  • wykonanie dokumentacji fotograficznych
  • obliczenia sprawdzające i określenie trwałości obiektu
  • wytyczne remontowe i opracowanie technologii zabezpieczeń antykorozyjnych

projekty, koncepcje, analizy techniczne, nadzory

 • prace koncepcyjne, dobór gabarytów konstrukcji do wymogów technologicznych
 • przygotowanie różnych rozwiązań technicznych, ich analiza i optymalizacja
 • projekty budowlane (wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę)
 • projekty konstrukcyjno-wykonawcze
 • opracowanie projektów prac remontowych i zabezpieczających we współpracy z technologami czołowych na rynku polskim firm chemii budowlanej i zabezpieczeń antykorozyjnych
 • analizy ekonomiczne dla zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, w szczególności kominów przemysłowych
 • wyceny inwestycji, remontów, modernizacji i rozbiórek w oparciu o rzeczywiste wartości rynkowe
 • opracowanie kosztorysów inwestorskich w oparciu o normy KNR, branżowe i pochodne
 • nadzory inwestorskie
 • doradztwo techniczne na wszystkich etapach inwestycyjnych i realizacyjnych

kontrukcje stalowe, maszty, wieże - montaże, remonty

 •  projektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji na dużych wysokościach, w miejscach trudnodostepnych, wymagających niestandardowego sprzętu lub sposobu realizacji
 • budowa obiektów "pod klucz" wraz z fundamentowaniem
 • modernizacje, remonty, rozbiórki różnych konstrukcji i urządzeń

chłodnie kominowe i wentylatorowe

 • remonty płaszczy żelbetowych chłodni kominowych
 • naprawa konstrukcji szkieletowych chłodni wentylatorowych
 • wymiana ścian osłonowych, działowych i wiatrowych
 • dobór i wymiana części mechanicznej: wentylatorów, przekładni, wałów pędnych
 • modernizacja układów chłodzenia: wodorozdziału, zraszalnika, eliminatora unosu
 • remonty kolektorów
 • usuwanie wypełnienia z azbestu
 • dobór i zabudowa chłodni kontenerowych

obiekty o konstrukcji betonowej i żelbetowej

 • wznoszenie konstrukcji przemysłowych z użyciem szalunków systemowych
 • budowa trzonów kominów przemysłowych oraz zbiorników metodą deskowań ślizgowych i przestawnych
 • remonty, rekonstrukcja i reprofilacja uszkodzeń konstrukcji żelbetowych
 • zabezpieczenia powłokowe i chemoodporne konstrukcji betonowych, zbiorników, tac

prace remontowe i modernizacyjne, montażowe i rozbiórkowe

 • wszystkie rodzaje robót związanych z kominami przemysłowymi oraz konstrukcjami wsporczymi systemów teletransmisyjnych
 • remonty, prace antykorozyjne
 • montaże i demontaże konstrukcji stalowych w miejscach trudnodostępnych i na wysokości, z zastosowaniem szerokiej gamy technik i urządzeń, również metodami alpinistycznymi
 • wykładziny chemoodporne, zwężki stalowe i ceramiczne kominów przemysłowych
 • remonty i modernizacje chłodni wentylatorowych, dobór i dostawa chłodni typu kontenerowego

prace antykorozyjne na wysokości

 • prace renowacyjne
 • pełne zabezpieczenia antykorozyjne i chemoodporne
 • powłokowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

instalacje elektryczne oświetlenia przeszkodowego i odgromowe

 • prace konserwacyjne i remontowe instalacji obiektów przemysłowych
 • wymiany i montaże całych instalacji lub ich fragmentów
 • dostosowanie istniejących instalacji do aktualnych norm i przepisów

prace termoizolacyjne

 • projektowanie i dobór termoizolacji przemysłowych
 • ocieplenia kanałów spalin, zbiorników, kominów, elektrofiltrów
 • wykonanie osłon z blach płaskich, trapezowych, kasetonowych; z zastosowaniem stali ocynkowanej, nierdzewnej i aluminiowej

elewacje przemysłowe

 • montaże i wymiany elewacji z blach trapezowych, powlekanych płyt sandwitchowych
 • wykonanie i naprawa konstrukcji szkieletowych
 • zabezpieczenia antykorozyjne, malowanie renowacyjne

świetliki hal przemysłowych

 • projektowanie, dobór rozwiązań konstrukcyjnych
 • wymiana szyb na szkło zbrojone lub komorowe płyty poliwęglanowe
 • remonty kapitalne, wymiana konstrukcji ram okiennych