Kominy stalowe są najpopularniejszymi konstrukcjami wykorzystywanymi wszędzie tam, gdzie od prawidłowego odprowadzania spalin powstałych w procesach technologicznych zależy prawidłowe działanie zakładów. Mowa tu m.in. o zakładach ciepłowniczych czy instalacjach, w których mają miejsce działania generujące gazów poprodukcyjnych, w tym zakładach chemicznych. Zajmujemy się obsługą tego typu konstrukcji – od ich nadzoru, przez konserwacje po demontaż.

Zalety kominów stalowych

Za popularnością modułowych kominów stalowych stoi ich charakterystyka, wynikająca zarówno z materiałów, z których są wykonane, jak i z ich konstrukcji. Konstruowane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, wykazują dużą odporność na działanie przepływających przez nie gazów, co przekłada się na większy zwrot z inwestycji – mniej uszkodzeń oznacza mniej napraw, co generuje mniejsze koszty utrzymania. Modułowa konstrukcja nowoczesnych kominów dwupłaszczowych wpływa także na tempo konstrukcji i łatwość ewentualnej naprawy i wymiany poszczególnych segmentów konstrukcji.

Naprawa i konserwacja kominów stalowych

Mimo wcześniej wspomnianych zalet wyboru takiej konstrukcji, tj. wytrzymałości i odporności na działanie żrących i powodujących korozję gazów, kominy stalowe wymagają regularnych przeglądów i konserwacji. Odpowiednie zadbanie o ich stan gwarantuje sprawne odprowadzanie spalin bez ryzyka wystąpienia usterek mających wpływ na działanie zakładu. W przypadku wykazania uszkodzeń lub większego zużycia instalacji oferujemy usługę remontu kominów. Nasze doświadczenie i wiedza na temat technologii wykorzystywanej przy ich konstrukcji pozwala nam na zlokalizowanie i usunięcie wszelkich problemów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kominów żelbetowych.