Zakres działalności

Kominy przemysłowe: stalowe, żelbetowe, ceramiczne.

 • projekty nowych obiektów i modernizacji istniejących.
 • budowa kominów o konstrukcji żelbetowej, stalowej i ceramicznej.
 • modernizacje, przebudowa, remonty kominów.
 • rozbiórki, demontaże, skracanie.

Tłumiki drgań poprzecznych obiektów wysokich.

 • dobór optymalnych rozwiązań.
 • analiza obliczeniowa własności dynamicznych konstrukcji nośnej.
 • projektowanie tłumików masowych, mechanicznych, cieczowych i cieczowo-masowych.
 • wykonanie, montaż, strojenie, weryfikacja powykonawcza.
 • badania dynamiczne obiektów, określanie częstości drań własnych i tłumienia.
Czytaj więcej

Rozbiórki, demontaże obiektów wysokich o konstrukcji żelbetowej i stalowej.

 • projekty rozbiórek, opracowanie technologii demontażowych.
 • rozbiórki kominów żelbetowych i ceramicznych.
 • rozbiórki silosów, zbiorników, zasobników i bunkrów żelbetowych.
 • demontaże wysokich konstrukcji stalowych: masztów, wież telekomunikacyjnych.
 • rozbiórki i demontaże nietypowych i wielkogabarytowych konstrukcji inżynierskich.

Specjalistyczne montaże nietypowych konstrukcji stalowych.

 • projekty technologii montażu.
 • podnoszenie przewodów spalinowych dźwignikami hydraulicznymi.
 • montaż elementów wielkogabarytowych z użyciem żurawi gąsienicowych.
 • montaż konstrukcji z użyciem wciągarek i wciągników.
 • montaże na dużych wysokościach metodami dostępu linowego.

Ekspertyzy, oceny stanu technicznego, przeglądy okresowe.

 • Kominy stalowe:
  • przeglądy metodami alpinistycznymi przewodów spalin, konstrukcji wsporczych, lin odciągowych i osprzętu stalowego.
  • oceny stanu technicznego połączeń spawanych i śrubowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego.
  • nieniszczące pomiary grubości płaszczy kominów metodą ultradźwiękową.
  • pomiary instalacji.
  • obliczenia sprawdzające i określenie trwałości obiektu.
  • wytyczne remontowe i opracowanie technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • Kominy żelbetowe:
  • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego metodami alpinistycznymi.
  • rewizja i ocena drąży kominowej wraz z sprawdzeniem stanu dylatacji.
  • ocena stanu technicznego galerii i drabin stalowych.
  • pomiary instalacji.
  • wykonanie dokumentacji fotograficznych.
  • obliczenia sprawdzające i określenie trwałości obiektu.
  • wytyczne remontowe i opracowanie technologii naprawczych.
  • opracowania rozwiązań technicznych przy zmianie sposobu opalania lub wprowadzeniu spalin odsiarczonych.
 • Kominy ceramiczne:
  • przeglądy oraz inwentaryzacje uszkodzeń trzonu żelbetowego metodami alpinistycznymi.
  • rewizja i ocena drąży kominowej.
  • ocena stanu technicznego i korekta naciągu obręczy stalowych.
  • ocena stanu technicznego galerii i drabin stalowych.
  • pomiary instalacji.
  • wykonanie dokumentacji fotograficznych.
  • obliczenia sprawdzające i określenie trwałości obiektu.
  • zalecenia remontowe.
 • Maszty i wieże telekomunikacyjne
  • przeglądy metodami alpinistycznymi trzonów nośnych, konstrukcji wsporczych, lin odciągowych.
  • pomiary instalacji.
  • wykonanie dokumentacji fotograficznych.
  • obliczenia sprawdzające i określenie trwałości obiektu.
  • wytyczne remontowe i opracowanie technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

Korekta naciągu i wyznaczanie sił w odciągach linowych kominów i masztów.

 • przeglądy i ocena stanu odciągów linowych.
 • pomiary sił w odciągach.
 • korekta naciągu w korelacji z geodezyjnymi pomiarami pionowości.
 • wymiana i smarowanie lin odciągowych.
 • naprawy i serwisowanie mechanizmów napinających.
 • wymiana zacisków linowych.

Projekty, koncepcje, analizy techniczne, nadzory.

 • prace koncepcyjne, dobór gabarytów konstrukcji do wymogów technologicznych.
 • przygotowanie różnych rozwiązań technicznych, ich analiza i optymalizacja.
 • projekty budowlane (wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i rozbiórkę).
 • projekty konstrukcyjno-wykonawcze.
 • opracowanie projektów prac remontowych i zabezpieczających we współpracy z technologami czołowych na rynku polskim firm chemii budowlanej i zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • analizy ekonomiczne dla zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, w szczególności kominów przemysłowych.
 • wyceny inwestycji, remontów, modernizacji i rozbiórek w oparciu o rzeczywiste wartości rynkowe.
 • opracowanie kosztorysów inwestorskich w oparciu o normy KNR, branżowe i pochodne.
 • nadzory inwestorskie.
 • doradztwo techniczne na wszystkich etapach inwestycyjnych i realizacyjnych.

Konstrukcje stalowe, maszty, wieże – montaże, remonty.

 • projektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji na dużych wysokościach, w miejscach trudnodostępnych, wymagających niestandardowego sprzętu lub sposobu realizacji.
 • budowa obiektów “pod klucz” wraz z fundamentowaniem.
 • modernizacje, remonty, rozbiórki różnych konstrukcji i urządzeń.

Chłodnie kominowe i wentylatorowe.

 • remonty płaszczy żelbetowych chłodni kominowych.
 • naprawa konstrukcji szkieletowych chłodni wentylatorowych.
 • wymiana ścian osłonowych, działowych i wiatrowych.
 • dobór i wymiana części mechanicznej: wentylatorów, przekładni, wałów pędnych.
 • modernizacja układów chłodzenia: wodorozdziału, zraszalnika, eliminatora unosu.
 • dobór i zabudowa chłodni kontenerowych.
 • remonty i modernizacje filtrów bocznikowych.

Obiekty o konstrukcji betonowej i żelbetowej.

 • wznoszenie konstrukcji przemysłowych z użyciem szalunków systemowych.
 • budowa trzonów kominów przemysłowych oraz zbiorników metodą deskowań ślizgowych i przestawnych
 • remonty, rekonstrukcja i reprofilacja uszkodzeń konstrukcji żelbetowych.
 • zabezpieczenia powłokowe i chemoodporne konstrukcji betonowych, zbiorników, tac.

Prace remontowe i modernizacyjne, montażowe i rozbiórkowe.

 • wszystkie rodzaje robót związanych z obiektami wysokimi oraz konstrukcjami wsporczymi systemów
  teletransmisyjnych.
 • remonty, prace antykorozyjne.
 • montaże i demontaże konstrukcji stalowych w miejscach trudnodostępnych i na wysokości, z zastosowaniem szerokiej gamy technik i urządzeń, również metodami alpinistycznymi (dostępu linowego).
 • wykładziny chemoodporne, zwężki stalowe i ceramiczne kominów przemysłowych.

Instalacje elektryczne oświetlenia przeszkodowego i odgromowe.

 • prace konserwacyjne i remontowe instalacji obiektów przemysłowych.
 • wymiany i montaże całych instalacji lub ich fragmentów.
 • dostosowanie istniejących instalacji do aktualnych norm i przepisów.

Prace termoizolacyjne.

 • projektowanie i dobór termoizolacji przemysłowych.
 • ocieplenia kanałów spalin, zbiorników, kominów, elektrofiltrów.
 • wykonanie osłon z blach płaskich, trapezowych, kasetonowych; z zastosowaniem stali ocynkowanej,
  nierdzewnej i aluminiowej.

Świetliki hal przemysłowych.

 • projektowanie, dobór rozwiązań konstrukcyjnych.
 • wymiana szyb na szkło zbrojone lub komorowe płyty poliwęglanowe.
 • remonty kapitalne, wymiana konstrukcji ram okiennych.

Elewacje przemysłowe.

 • montaże i wymiany elewacji z blach trapezowych, powlekanych płyt sandwitchowych.
 • wykonanie i naprawa konstrukcji szkieletowych.
 • zabezpieczenia antykorozyjne, malowanie renowacyjne.

Wyróżnienia, certyfikaty i nagrody