ZEC Katowice. Zakład WUJEK w Katowicach – komin H=44m

Galeria