Huta ArcelorMITTAL Poland w Dąbrowie Górniczej – remont i oznakowanie komina H=100m Stalowni

Galeria