EC Kalisz-Piwonice – wykonanie instalacji oznakowania nocnego komina H=82m

Galeria