ZEC Katowice. Zakład Świerczyny w Mysłowicach – komin H=85m

Galeria