Zakład Karny w Tarnowie – maszt telekomunikacyjny

Galeria