Z-dy Produkcji Rolnej MIROPASZ k/Grójca – częściowa rozbiórka i odbudowa komina H=25m

Galeria