Z-dy Metalowe MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej – remont i oznakowanie komina H=70m

Galeria