VEOLIA Wschód. Zakład Świdnik – komin zastępczy H=30m

Galeria