VEOLIA Wschód. Zakład Świdnik – budowa komina dwupłaszczowego H=70m z tłumikami drgań

Galeria