STOMIL Sanok (Rubber Company) – remont i zabezpieczenie a/k nośnicy nawęglania

Galeria