Huta ArcelorMITTAL w Krakowie – remont kapitalny filtrów bocznikowych układu chłodzenia

Galeria