ENERGA Kogeneracja Elbląg – budowa 3 kominów dwupłaszczowych H=33m z tłumikami drgań

Galeria