EDF Kogeneracja Wrocław EC Czechnica – skrócenie i przebudowa komina H=110m

Galeria