ZGH Bolesław. Kopalnia POMORZANY – komin H=35m z odciągami

Galeria