ZEC Orzysz – zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji galerii nawęglania

Galeria