ZEC Katowice. Zakład WUJEK w Katowicach – komin H=102m

Galeria