ZEC Katowice. Zakład Niwka-Modrzejów w Sosnowcu – komin H=90m

Galeria