ZEC Katowice. Zakład KOSTUCHNA w Katowicach – komin H=80m

Galeria