ZEC Katowice. Zakład KLEOFAS w Katowicach – komin H=81,5m

Galeria