Zakłady papiernicze MONDI w Świeciu – oznakowanie przeszkodowe komina H=100m

Galeria