Zabytkowa stacja wodociągowa ZAWADA w Karchowicach – remont komina H=51m

Galeria