Z-dy przetwórstwa drzewnego MMI-CHC w Bartoszycach – rozbiórka i odtworzenie części komina H=24m

Galeria