PKN ORLEN Płock – remont i oznakowanie komina H=220m wydziału EC

Galeria