PKN ORLEN Płock – remont i oznakowanie komina H=131m wydziału EC

Galeria