Huta ArcelorMITTAL w Dąbrowie Górniczej – remont trzonu komina H=80m na Wydziale Stali i Półwyrobów

Galeria