Huta ArcelorMITTAL w Dąbrowie Górniczej – 2 kominy H=90m Walcowni Średniej

Galeria