Huta ArcelorMITTAL w Dąbrowie G. – remont wykładziny komina H=80m Nagrzewnic Wielkiego Pieca nr 2

Galeria