Huta ArcelorMITTAL Poland w Krakowie – prace remontowe komina trójprzewodowego H=80m Stalowni

Galeria