Huta ArcelorMITTAL Poland w Krakowie – budowa komina dwupłaszczowego H=60m z tłumikami drgań

Galeria