Evonik CARBON w Jaśle – projekt wzmocnienia matami węglowymi komina żelbetowego

Galeria