EC Zduńska Wola – oznakowanie przeszkodowe komina H=120m

Galeria