ZGH Bolesław. Odlewnia Cynku z Bukownie – komin H=30m

Galeria