Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach – naprawa konstrukcji wieży kratowej H=25m

Galeria