MPEC Przemyśl. Ciepłownia ZASANIE – remont i oznakowanie komina H=120m

Galeria