Huta ArcelorMITTAL w Krakowie – komin stalowy H=80m trójprzewodowy

Galeria