Huta ArcelorMITTAL w Dąbrowie Górniczej – komin H=95m Walcowni Dużej

Galeria