Huta ArcelorMITTAL Poland w Krakowie – remont komina H=80m na Wydziale Spiekalni

Galeria