Huta ArcelorMITTAL Poland w Krakowie – remont i oznakowanie komina H=120m Koksowni

Galeria