Huta ArcelorMITTAL Poland w Krakowie – remont i oznakowanie 2 kominów H=200m

Galeria