BOT Elektrownia Opole – remont i oznakowanie przeszkodowe komina H=250m

Galeria